Українські народні казки

The folktale is an expression of long-held beliefs passed down orally through the generations. The Ukrainian folk tradition is particularly rich and informs our understanding of modern-day Ukraine.

Слухайте і читайте текст. Виконайте вправу після тексту.

 Казки відомі з найдавніших часів у всіх народів світу.   

В українській казці виділяють чотири основних види казок: казки про тварин, чарівні казки, фантастичні казки та побутові казки.

Казки про тварин - це казки, в яких головними героями є тварини - лісові та домашні, а також птахи та комахи. В образах тварин легко бачити алегорію на світ людей і соціальний підтекст. В цих казках ми бачимо звірів, які воюють, обирають царів, судяться та інше. Ці казки висміюють людські недоліки та пороки, такі як заздрість, агресивність та жадоба.

Чарівні казки пов'язані із світопоглядом, звичаями та обрядами наших далеких предків. Головними героями, як правило, є богатирі, наділені неймовірною силою. Чарівні казки завжди підкреслюють перевагу добра над злом.

У фантастичних казках органічно поєднується міфічне, фантастичне і героїчне начало. Провідними мотивами є змієборство, добування і використання чудодійних предметів, таких як цілюща вода, жар-птиця, шапка-невидимка, чоботи-самоходи. Герої фантастичних казок, як правило, наділені надзвичайною силою, здібностями, винахідливістю, які допомагають їм подолати усі випробування на шляху до мети.

У соціально-побутових казках переважають мотиви з повсякденного життя. Часто у цих казках зустрічаються персоніфіковані образи: Доля, Щастя, Горе, Правда, Кривда.

Казки мають декілька особливостей. Так, наприклад, у казках завжди зустрічаються числа 3,7,9,12 (відгадати 3 загадки, 3 випробування, 3 брати, 12 голів у змія). Ці числа вважалися у слов'ян магічними.

Також типовими для казок є багато прислів’їв, приказок, порівнянь та загадок.

Click here to view the quiz full screen.