Українське козацтво

When Ukraine regained its independence in 1991, it sought to reclaim and resurrect the traditions of the Cossacks, a centuries old community known as much for their love of freedom as their military prowess.

Слухайте і читайте текст. Виконайте вправу після тексту.

Козак — це воїн, який прагне до волі та незалежності. Основним заняттям козака була війна: захист українських земель від татарських «полювань на рабів», захист кордонів сусідніх держав.

Протягом XV—XVI стoліть в суспільстві формується нова соціальна структура — козацтво, яка виникла як опозиція існуючій системі. Це була нова еліта, що претендувала на роль політичного лідера і владу.

З часом на Запорожжі сформувалася нова українська (козацька) державність - Запорожська Січ, яку називають праобразом справжньої держави. Вищим законодавчим та адміністративним органом Січі була січова рада, її рішення були обов'язковими до виконання. Рада розглядала найважливіші питання внутрішньої та зовнішньої політики. Важливою функцією ради було обрання уряду Січі — військової старшини. Уряд мав у своїх руках адміністративну владу, керував військом, розпоряджався фінансами, представляв Січ на міжнародній арені.

Відомий дослідник американської демократії Алексіс де Токвіль влучно підмітив, що американська цивілізація виросла на дусі свободи та дусі релігії, які органічно з'єдналися в одне ціле. Глибока релігійність, захист православної віри — характерні ознаки духовного життя Запорожжя. Достатньо сказати, що вступ до запорізького товариства починався з питання: «У Бога віруєш?»

В межах Війська Запорозького було понад 60 церков. Козаки постійно відвідували богослужіння та різні молебнi. Релігія та церква були для козацтва місцем спокою. Між православ'ям і козацтвом існував глибинний зв'язок. Козацький устрій мав демократичний характер і тому Запорозьку Січ можна назвати «християнською козацькою республікою».

Активна протидія туркам і татарам з боку запорожців сприяла руйнуванню Турецької імперії та визволенню підкорених нею народів, блокувала турецько-татарську агресію на українських земелях, захищала національний генофонд.

Click here to view the quiz full screen.