Hungarian Studies

József Attila

(Click here to hear the audio version)

Mikor az utcán átment a kedves

Mikor az utcán átment a kedves,
galambok ültek a verebekhez.


Mikor gyöngéden járdára lépett,
édes bokája derengve fénylett.


Mikor a válla picikét rándult,
egy kis fiúcska utána bámult.Lebegve lépett – már gyúlt a villany
s kedvükre nézték, csodálták vígan.


És ránevettek, senki se bánta,
hogy ő a szívem gyökere-ága.


Akit ringattam vigyázva, ölben,
óh, hogy aggódtam – elveszik tolem!De begyes kedvük szivemre rászállt,
letörte ott az irígy virágszált.


És ment a kedves, szépen, derusen,
karcsú szél hajlott utána husen!

 mikor: when, utca: street, átment: went across, kedves: dear, beloved, galamb: dove, ül: sit, ültek: they sat veréb: sparrow

gyöngéden: gently, járda: side walk, lép: step
édes: sweet, boka: ankle, bokája: her ankle derengve: vaguely, hazily, fénylik: shine

váll: shoulder, válla: her shoulder, picikét: a little, rándul: jerk (v), kis: little, fiúcska: young boy, utána: after her, bámul: look (admiringly), gaze (v)

lebeg: float (v), lebegve: floatingly, már: already, gyúl: switch on (v), villany: lights, kedvükre: to their pleasure, as they wish(ed), néz: watch (v), csodál: admire, víg: happy
és: and, ránevet: smile at sombody, senki: nobody se: no(t), bán: mind (v), ő: she (or he), szív: heart, gyökér: root, ág: branch

aki: whom, ringat: rock (v), vigyázva: protectingly, ölben: in (my) arms, in (my) lap, aggódik: worry, elvesz: take away (v), tolem: from me

de: but, begyes: full-bosomed, proud kedv: mood, szivemre: onto my heart, rászáll: fly on (v), letör: break off (v), ott: there, irígy: jealous, virágszál: a flower
ment: went, derusen: cheerfully,
karcsú: slender, szél: wind: hajlik: bend, hus: cool, husen: coolly

Please contact ces@ku.edu regarding questions
or comments about this site or our programs.
© 2004 The University of Kansas Hungarian Studies.