Hungarian Studies

József Attila

(Click here to hear the audio version)

Együgyu ének

Fiatalember, húszesztendos, velem egyidos,
szép szeretojét nagyon szereti,
úgy szereti, épp mint a medrét a folyó, amelyikben
a halak is lebúnak az iszapba, ha elfáradnak,
csak simogatja és nagyon szereti,
ha virágot kap, mind odaadja, a kenyeret is oda-
      adja, nem szegi meg maga,
fölolvassa néki az újságot, megvárja, amíg elalszik,
      aztán elalszik ő is,
tüzet rakni is segít és fütyörészve vágja föl a fát. –
Ha volna szeretom, én is nagyon szeretném,
éppen, mint a medrét a folyó.együgyu: simple, foolish, ének: song

fiatalember: young man, húszesztendos: 20-year-old, velem egyidos: same age as me, szép: beautiful, szereto: love (n), lover, nagyon: very, a lot, szeret: love (v), úgy: so, in that way, épp mint: just as, meder: bed (of a river), medre: its bed, folyó: river, amelyikben: in which, hal: fish, is: also, lebú (lebújik): hide, iszap: mud, ha: if, elfárad: get tired (v), csak: only, simogat: carress, virág: flower, kap: receive, mind: all, odaad: give (v), kenyér: bread, megszeg: break (bread), maga: himself (herself), fölolvas: read out, néki: to her (him), újság: newspaper, megvár: wait for something or somebody, amíg: till, elalszik: fall asleep, aztán: then, tüzet rak: make the fire, segít: help, fütyörészve: whistling, felvág: cut, fa: tree or wood, volna: would be, szereto: lover, love (n), én: I, szeretném: I would like/love, éppen: épp

Please contact ces@ku.edu regarding questions
or comments about this site or our programs.
© 2004 The University of Kansas Hungarian Studies.